Nieuwsbrief maart 2023

Lees hier de originele nieuwsbrief van maart 2023.

HET SEIZOEN VOOR DE AANGIFTE VAN 2022 IS GESTART

Wil je aan de slag? Dat kan! Lees in deze nieuwsbrief over aanleveren en het gebruikmaken van de uitstelregeling.

Verder in deze nieuwsbrief:

  • Dossier personeel; 
  • Nieuw voor werkgevers: loonadministratie aanleverhulp;
  • Nieuwe dienst Lupacompany: scheidingscoaching;
  • Fiscale wijzigingen voor ondernemers per 2023;
  • Fiscale wijzigingen voor particulieren per 2023.

Van start met de aangifte 2022

Of gebruikmaken van de uitstelregeling

Op onze website vind  je twee artikelen over de aangifte.
In het eerste  artikel lees je  over de deadlines voor de aangifte van 2022.
Lees het tweede artikel als je gebruik wilt maken van de  uitstelregeling. We leggen uit  hoe je zelf uitstel kunt aanvragen, of hoe het via ons te doen. Maak je gebruik van de regeling? Dan hoef je de aangifte niet te doen voor 1 mei.

Naar artikel over de deadlines >>

Naar artikel over de uitstelregeling >>

Aan de slag met de aanleverhulp 2022

Wil je aan de slag, dan kan dat. De aanleverhulp is beschikbaar op onze website. De aanleverhulp geeft per onderwerp aan welke stukken we nodig hebben om de aangifte juist en volledig te doen. Je kunt het langs komen brengen, opsturen of emailen. 

Ga direct naar de aanleverhulp >>

Uitstelregeling vennootschapsbelasting 2022
Uitstel aanvragen voor een BV of een stichting werkt anders dan voor de aangifte inkomstenbelasting. 
Op onze website vind je een artikel over de uitstelregeling voor vennootschappen.

Lees hier verder >>


Dossier Personeel

Voor klanten: Loonadministratie aanleverhulp online
Checklist voor werkgevers

Met behulp van onze nieuwe checklist en aanleverhulp loonadministratie maken we inzichtelijk welke documenten wij nodig hebben voor de loonadministratie van jouw werknemers.

Ga direct naar de aanleverhulp loonadministratie >>

- Personeel behouden en werven in tijden van tekort

Schaarste op de arbeidsmarkt, hogere kosten: veel  werkgevers  staan  voor nieuwe uitdagingen als het gaat om het vinden en binden van personeel. Lupacompany publiceert regelmatig teksten met tips en informatie om je bedrijf en personeel financieel gezond te houden. Van regelingen om makkelijker en goedkoper aan nieuw personeel te komen tot het voorkomen van verzuim: hieronder een selectie uit ons dossier personeel:

Loonkostenvoordeel (LKV): Neem je medewerkers in dienst met een arbeidsbeperking? Of kies je voor oudere werknemers? Dan kun je mogelijk gebruik maken van de regeling loonkostenvoordelen (LKV).

Lage-inkomensvoordeel (LIV): Om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om mensen met een laag loon in dienst te nemen en houden, is het mogelijk om een tegemoetkoming voor de loonkosten van deze werknemers te krijgen. In dit artikel lees je of en hoe je in aanmerking komt voor dit lage-inkomensvoordeel (LIV).

Jeugd-LIV: Als je medewerkers tussen de 18 en 21 jaar in dienst hebt of overweegt personeel in deze leeftijdscategorie aan te nemen, dan heb je mogelijk recht op jeugd-LIV: een tegemoetkoming in de loonkosten.

Salupa legt in dit artikel  uit welke vier stappen je als werkgever kunt zetten om je werknemers (en daarmee jouw bedrijf) financieel gezond te houden.

 

Nieuwe dienst Lupacompany: Scheidingscoaching

Als een huwelijk strandt, gaat dit gepaard met emotie én geregel. En wanneer het eerste de overhand neemt, komt dat het laatste vaak niet ten goede. Om op een eerlijke en verstandige manier tot goede afspraken te komen, kan een scheidingscoach helpen. Wil je je financiële toekomst goed regelen tijdens en na een echtscheiding? Lupacompany biedt vanaf heden scheidingscoaching aan om een vaak moeilijke situatie te vergemakkelijken.

Wil je meer weten over ondersteuning bij een scheiding? In  dit artikel  lees je verder. Of neem contact met ons op, we helpen je graag vooruit.


Belastingplan 2023: Fiscale wetswijzigingen per 2023

Wetswijzigingen voor ondernemers

In onze voorgaande nieuwsbrief kon je lezen over de belangrijkste veranderingen die het kabinet voornam door te voeren in 2023. De belastingplannen waren toen nog niet definitief. Inmiddels zijn de wetvoorstellen beoordeeld door de eerste kamer. Hieronder zetten we de wijzigingen die in het eerste kwartaal van 2023 ingaan, en die gevolgen kunnen hebben voor jouw activiteiten als ondernemer voor je op een rij. Is een maatregel relevant voor jou? Door hierop te klikken kun je er meer over lezen.

Belasting op beleggingen  (box 3) stijgt 1%
De manier waarop het rendement wordt bepaald, is per 2023 verandert. Zo wordt er over spaargeld (met laag rendement) minder belasting betaald, dan over beleggingen (met een hoger rendement).

Belasting voor dga  met schuld (boven € 700.000) aan eigen bv stijgt
Dga’s die geld lenen van hun eigen besloten vennootschap, gaan door de 'rekening courant (RC) maatregel' mogelijk meer belasting betalen. Schulden die hoger zijn dan € 700.000, worden in box 2 met 26,9% inkomstenbelasting belast.
 
Btw op verkoop zonnepanelen  van 21% naar 0%
Waar particulieren eerder de btw op zonnepanelen terug konden krijgen van de Belastingdienst, is de aanschaf van zonnepanelen per 2023 btw-vrij. Leveranciers van zonnepanelen factureren vanaf heden het 0% btw-tarief aan hun klanten.
 
Collectiviteitskorting  zorgverzekeringen afgeschaft
Als je personeel de mogelijkheid geeft om gebruik te maken van een collectieve basiszorgverzekering, dan krijgen deze werknemers per 2023 geen collectiviteitskorting meer op de premie.
 
FOR  is afgeschaft
Tot 1 januari mocht je als ondernemer jaarlijks een deel van je winst reserveren (aftrekken van de belasting) voor een oudedagsvoorziening. Vanaf 2023 is deze FOR-regeling afgeschaft.
 
Gebruikelijkloonregeling voor dga’s  naar 100% marktconform
Voor directeuren van bv’s zijn de normen van de gebruikelijk-loonregeling verscherpt: Het moet nu 100% zijn van iemand met een vergelijkbare functie (was 75%), of gelijk aan de hoogst betaalde medewerker of een vast bedrag van minstens € 51.000. 
 
Innovatieve startups  betalen meer inkomstenbelasting
De uitzondering op de gebruikelijk-loonregeling die tot 1 januari 2023 gold voor medewerkers met een aanmerkelijk belang bij innovatieve startups is opgeheven.  Je mag daardoor niet langer het wettelijke minimumloon opgeven als belastbaar loon.
 
Kantoren met energielabel D of lager  verboden
Kantoorpanden moeten minimaal energielabel C hebben. Een lager label kan leiden tot een boete of sluiting. Er worden uitzonderingen op deze regel gemaakt voor bijvoorbeeld panden die kleiner zijn dan 100 m2, of binnen twee jaar gesloopt worden.
 
Korting ‘van-voor’  mag niet misleidend zijn
De Autoriteit Consument & Markt kan voortaan strenger optreden tegen nepkortingen. Voortaan geldt als oude prijs de laagste prijs die een product had in de 30 dagen voor de korting. Zo kunnen kunstmatige ‘van’-prijzen vermeden worden.
 
Lachgas  voor recreatief gebruik verboden
Per 2023 is het niet langer toegestaan om lachgas te importeren, te exporteren, te verkopen of te hebben. Uitzonderingen op dit verbod gelden voor lachgas voor medische en technische doeleinden en als toevoeging aan voedingsmiddelen.
 
Loonbelasting over aandelenoptierechten  later betalen door werkgever 
Als je personeel voor een deel in aandelenoptierechten uitbetaald, dan mag je kiezen of je hier loonbelasting over betaalt op het moment dat de optierechten worden omgezet, of op het moment dat de aandelen verhandeld kunnen worden. Eerder was deze keuze er niet: de loonbelasting moest tot 2023 betaald worden zodra de werknemer de rechten omzette in aandelen. 
 
Meer vennootschapsbelasting  voor mkb’ers met bv of nv 
De grens van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (vpb) is verlaagd naar € 200.000. Dat was € 395.000. Hierdoor valt een kleiner deel van uw winst onder het lage vpb-tarief. Tegelijk is het lage vpb-tarief (schijf 1) omhooggegaan van 15% naar 19%.
 
Middelingsregeling inkomstenbelasting  verdwijnt
Heb je als ondernemer jaarlijks (sterk) wisselende inkomsten, en maakte je gebruik van de middelingsregeling? Deze mogelijkheid wordt afgeschaft. De laatste periode waarop je de middeling mag toepassen is het tijdvak 2022 t/m 2024.
 
Minimumloon  2023 10,15% omhoog
Vanaf 2023 stijgt het minimumloon van € 1.756,20 naar € 1.934,40 euro bruto per maand. Het hoge stijgingspercentage voor werkgevers moet ten goede komen aan de bestedingsruimte van werknemers met een laag inkomen.
 
ODV  Oudedagverplichting omzetten naar lijfrente versoepeld
Als je in je eigen bv pensioen hebt opgebouwd, dan is het nu mogelijk om na 5 jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd de ODV om te zetten naar een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. 
 
Onbelaste reiskostenvergoeding  stijgt
De overheid komt tegemoet aan gestegen reiskosten, door de maximale belastingvrije/aftrekbare reiskostenvergoeding te verhogen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. 
 
Overdrachtsbelasting bedrijfspand  naar 10,4%
Als je als ondernemer een bedrijfspand koopt, of belegt in vastgoed, dan is over de aanschafwaarde sinds 1 januari 2023 het verhoogde tarief voor overdrachtsbelasting van toepassing. Tot die tijd was dit 8%.
 
Prijsplafond  zorgt voor lagere energierekening 
Het veelbesproken prijsplafond voor energie is per 2023 ingegaan voor kleinverbruikers. De meeste MKB-ers vallen -zo kun je lezen op je energierekening- in deze categorie. De tarieven voor kleingebruikers zijn vastgesteld op 1,45 per m3 gas (tot 1200 kubieke meter per jaar), 0,40 per kWh elektriciteit (tot jaarlijks 2900 kWh) en 47,38 per GJ stadswarmte (tot 37 GJ). Boven de jaarlijkse norm, betaal je over dat verbruik het volledige tarief van je aanbieder. Als 7 % of meer van je omzet naar energiekosten gaat, dan kun je sinds 1 november 2022 in aanmerking komen voor de  Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK).
 
UBD  veranderd 
Opgave aan Belastingdienst van uitbetaalde bedragen aan derden is veranderd. Doe je uitbetalingen aan personen die geen ondernemer zijn? Dan moet je de gegevens over Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) vanaf heden op een nieuwe manier aanleveren.
 
Verkopers op platformen:  Belastingdienst krijgt gegevens
Digitale platformen moeten per 2023 informatie over verkopers die via hun platformen geld verdienen, doorgeven aan de Belastingdienst. Het gaat om gegevens betreffende inkomsten, NAW en het rekeningnummer van de verkopende partij. 
 
 Vrijgestelde emissieruimte  is kleiner geworden
Industriële bedrijven die veel CO2 uitstoten gaan daardoor meer belasting betalen. Je mag per 2023 minder CO2 gratis uitstoten en moet er eerder voor betalen.
 
Zelfstandigenaftrek  gaat sneller omlaag naar € 900 in 2027
De zelfstandigenaftrek daalt met 1280 euro van 6310 in 2022 naar 5030 in 2023. Zzp'ers krijgen hiermee minder korting op hun inkomstenbelasting.

Ga jij er privé fiscaal op vooruit dit jaar?

Dit is veranderd voor particulieren in 2023

Minimumloon
Vanaf 2023 stijgt het minimumloon van € 1.756,20 naar € 1.934,40 euro bruto per maand. Het hoge stijgingspercentage (ruim 10%) moet ten goede komen aan de bestedingsruimte van mensen met een laag inkomen. 
 
Uitkeringen
Uitkeringen waarvan de hoogte is gekoppeld aan het minimumloon (AOW, WAO, Wajong, Ziektewet en WIA) stijgen mee met het minimumloon. Zo stijgt bijvoorbeeld de alleenstaanden-AOW naar netto 1353,11 euro.
 
Prijsplafond
Het veelbesproken prijsplafond voor energie is per 2023 ingegaan. De tarieven zijn vastgesteld op 1,45 per m3 gas (tot 1200 kubieke meter per jaar), 0,40 per kWh elektriciteit (tot jaarlijks 2900 kWh) en 47,38 per GJ stadswarmte (tot 37 GJ). Kom je boven de jaarlijkse norm? Dan betaal je over dat verbruik het volledige tarief van je aanbieder.
 
Toeslagen
Zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en huurtoeslag stijgen. Zo heeft een alleenstaande vanaf 2023 recht op maximaal € 145 zorgtoeslag per maand, in plaats van € 111 in 2022. Kinderopvangtoeslag stijgt met 7% (dagopvang en BSO) en 5% (gastouderopvang). In 2023 heb je recht op huurtoeslag tot een maximale huurprijs van 808,06 per maand. In 2022 was dat € 763,47.
 
Kindgebonden budget  
Het kindgebonden budget stijgt: voor het eerste en tweede kind is het maximale bedrag € 356 per jaar. Het maximale bedrag vanaf het derde kind is € 468.
 
Arbeidskorting
Om de fiscale afstand tussen werknemers en zzp’ers te verkleinen, wordt de arbeidskorting procentueel verhoogd. Personen in beide groepen met een jaarinkomen tot maximaal € 37.626 (was € 36.649 in 2022) ondervinden hier voordeel van. Kreeg je als minstverdienende partner arbeidskorting? Dan ga je erop achteruit: vanaf 2023 vervalt deze uitbetaling.
 
Vermogensbelasting 
De belastingvrije voet voor vermogen stijgt van € 50.650 naar € 57.000. Het bedrag daarboven wordt per 2023 met 32% belast (was 31%). De manier waarop het rendement wordt bepaald, is per 2023 verandert. Zo wordt er over spaargeld (met laag rendement) minder belasting betaald, dan over beleggingen (met een hoger rendement). 
 
Reiskostenvergoeding
Heb je recht op een kilometervergoeding voor je woon-werkverkeer? Dan doet de overheid een tegemoetkoming op de gestegen reiskosten, door de maximale belastingvrije reiskostenvergoeding te verhogen van 19 naar 0,21 cent per kilometer. Deze stijging telt ook voor andere aftrekbare kilometervergoedingen, zoals reiskosten voor ziekenbezoek.
 
Thuiswerkvergoeding
De maximale belastingvrije thuiswerkvergoeding stijgt van € 2 naar € 2,15. Als je een thuiswerkvergoeding ontvangt van je werkgever, dan mag het bedrag per dag dus belastingvrij verhoogd worden tot €2,15.
 
Giften aan ANBI's
Giften aan goede doelen met een ANBI-status kon je volledig aftrekken van je inkomstenbelasting. Vanaf 2023 is het maximale jaarlijkse bedrag dat je belastingvrij kunt schenken teruggebracht naar € 250.000. Dit is om het schenken als middel tot het ontduiken van belasting, te voorkomen.
 
Hypotheekrenteaftrek
De maximale hypotheekrenteaftrek gaat, net als in voorgaande jaren, omlaag: in 2023 gaat daalt het percentage van 40 naar 36,93% voor woningeigenaren wiens inkomen hoger is dan € 73.031 (schijf 2). Hiermee is de aftrek gelijkgetrokken met die van woningeigenaren met een inkomen in schijf 1 en krijgen hogere inkomens dus dezelfde aftrek als met lagere inkomens.  
 
Jubelton
Het schenken van een ‘jubelton’ -een belastingvrije gift van ruim een ton ten behoeve van hypotheekkosten- zou starters op de woningmarkt bevoordelen die op deze manier financieel gesteun worden. Om gelijke kansen voor starters te bevorderen is het doen van een dergelijke hoge belastingvrije gift, per 2023 niet langer mogelijk. De eenmalig vrijstelling is per 1 januari verlaagd naar € 28.947.
 
Overdrachtsbelasting
Om het kopen van huizen door beleggers tegen te gaan, stijgt de overdrachtsbelasting omhoog voor mensen die een huis kopen zonder deze zelf te bewonen van 8 naar 10,4%
De maximale woningwaarde voor startersvrijstelling op de overdrachtsbelasting wordt € 440.000. Dit was € 400.000. Voor overige kopers blijft het tarief 2%.
 
Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait daalt. Het bedrag dat de belastingdienst optelt bij het inkomen gaat van 0,45% (2022) naar 0,35% van de WOZ-waarde voor woningen tot 1,2 miljoen. Over de waarde boven 1,2 miljoen blijf je 2,35% bijtelling op je inkomen behouden.
 
Bijstandsuitkering
Per 2023 is de kostendelersnorm voor jongeren versoepeld: bijstand uitkeringsgerechtigden met volwassen kinderen werden tot 1 januari gekort op hun uitkering wanneer hun thuiswonende kinderen 21 jaar of ouder waren. De leeftijd voor de kostendelersnorm is nu 27. 
 
Vliegbelasting
Om vliegen te ontmoedigen, stijgt de belasting op een vliegtickets per 2023 van € 7,95 naar € 26,43.
 
Zonnepanelen
Waar particulieren eerder de btw op zonnepanelen terug konden krijgen van de Belastingdienst, is deze procedure per 2023 versimpeld: door de aanschaf van zonnepanelen btw-vrij te maken, wordt het fiscaal eenvoudiger om deze aan te schaffen. Leveranciers van zonnepanelen factureren vanaf heden het 0% btw-tarief.
 
Elektrische auto
De subsidie op nieuwe elektrische auto’s daalt van € 3.350 naar € 2.950. Voor tweedehandsauto’s is de subsidie net als voorgaand jaar, € 2.000. De bijtelling voor een elektrische auto van de zaak was in 2022 16% tot € 35.000 op de cataloguswaarde en 22% over de meerwaarde. De percentages blijven hetzelfde, maar de voet voor het 16% tarief is verlaagd: vanaf nu betaal je tot € 30.000 16%, en over de rest van de cataloguswaarde 22%.
 
AOW-leeftijd
In 2023 is de leeftijd waarop je AOW-gerechtigd bent, wederom gestegen. Vanaf 66 jaar en 7 maanden heb je nu recht op de uitkering
 
Voor een uitgebreid overzicht van fiscale wijzigingen per 2023, download je deze  pdf. Een kortere samenvatting van de Belastingdienst vind je  hier. In  dit artikel  beschrijft de NOS de belangrijkste wettelijke veranderingen die in zijn gegaan op 1 januari. 

Tot zover de laatste updates van Lupacompany.
Vergeet niet tijdig je documentatie in te leveren, of uitstel aan te (laten) vragen voor de aangifte van 2022.
Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op!