Nieuwe regels voor DGA

In 2023 zijn er een aantal fiscale wijzigingen doorgevoerd waar je als DGA mogelijk rekening mee wilt houden:

Doelmatigheidsmarge

Als DGA kon je tot 2023 gebruik maken van de doelmatigheidsmarge: je mag je salaris met een percentage (de doelmatigheidsmarge) verminderen naar het salaris van een medewerker die het meest vergelijkbare dienstverband heeft als jijzelf. Om de belasting op het inkomen van ondernemers nog meer gelijk te trekken met dat van werknemers, is de doelmatigheidsmarge per 2023 helemaal afgeschaft. Daarmee wordt dus een groter deel van je inkomsten als DGA belast dan voorheen. 

Rekening Courant

Naast het afschaffen van de doelmatigheidsmarge, zijn er vanaf 2023 nieuwe regels die het excessief lenen van je bv moeten beperken. Als je vanaf 2023 meer dan € 700.000 leent van de bv, dan wordt het meerbedrag belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. In de meting van de lening worden behalve een eventuele eigenwoningschuld, alle schulden meegenomen. Daarbij worden vorderingen op je bv buiten beschouwing gehouden en leningen bij meerdere bv’s bij elkaar opgeteld. Wel moet de bv rente berekenen over het gehele bedrag, dus ook het deel wat als aanmerkelijk belang is belast.  

Ben je DGA en wil je meer weten?

In  dit artikel  schreven we meer over gebruikelijk loon en de doelmatigheidmarge. Informatie over de nieuwe regels met betrekking tot schulden bij je bv, vind je in  dit artikel van de Belastingdienst.

Of neem contact op bij vragen. We helpen je graag vooruit.