Brexit akkoord: deze regels gelden per 1 januari 2021

Het bleef tot het laatste moment de vraag of het Verenigd Koninkrijk zich als ‘derde land’ tot de EU zou gaan verhouden, of dat de handel zou worden vergemakkelijkt door onderlinge afspraken. Op de valreep kwamen het VK en de EU op 24 december tot een overeenstemming over hun partnerschap. In dit artikel zetten we de belangrijkste afspraken uit het Brexit akkoord op een rij.

  1. Reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk

Sinds 1 januari 2021 heb je -net als bij andere niet EU-landen- een paspoort of ID-bewijs nodig om te kunnen reizen tussen een EU-land en het VK. Daarbij heb je een visum nodig voor een verblijf van langer dan 90 dagen en heb je te maken met formaliteiten bij de douane. Dit laatste heeft vooral impact op import en export.

  1. Import en export

a. Aanmelden goederen
Als je goederen transporteert tussen de EU en het VK, dan moet je die zowel bij de Britse, als bij de Nederlandse douane aanmelden. Hiervoor heb jij, of heeft je importeur, een EORI-nummer nodig. Als je deze nog niet hebt, dan kun je die zelf samenstellen of aanvragen bij de Belastingdienst. Lees   hier  hoe je dat doet. 

b. Btw
Bij import kun je een   vergunning artikel 23 aanvragen.  Met deze vergunning kun je de btw op de goederen verleggen: je betaalt dan geen btw bij de invoer, maar geeft deze aan bij je btw-aangifte. Bij export naar het VK geef je vanaf 2021 de btw hiervan aan bij rubriek 3a in de btw-aangifte. De   MOSS-regeling  is door Brexit vanaf 1 januari 2021 niet meer op het VK van toepassing. 

c. Invoerrechten
Importeer je naar, of exporteer je vanuit  een niet EU-land? Dan moet je in de regel invoerrechten betalen. Maar dankzij het  Brexit akkoord  kun je bij import vrijstelling krijgen op invoerrechten. En bij export kun je voorkomen dat er invoertarieven worden geheven.   Check  hiervoor of je voldoet aan de gestelde voorwaarden voor vrijwaring. Als je niet in aanmerking komt moet je nagaan hoe hoog de invoerrechten zijn. Deze vind je met behulp van een   goederencode  op de website   Access2Markets  van de Europese Commissie.

d. Vergunningen en certificeringen
Het zou kunnen dat je door Brexit vergunningen of certificeringen nodig hebt voor je goederen. Ga dit na op   de website van de Douane.  Omdat het vaststellen en aanvragen hiervan complex en tijdsintensief kan zijn is het zaak hier grondig en tijdig mee aan de slag te gaan.

  1. Diensten

a. Dienstverlening in het VK
Als je diensten levert in het VK, dan kunnen je activiteiten bemoeilijkt worden door Brexit. Mogelijk kunnen niet alle afspraken in lopende (lange termijn) contracten worden nageleefd. Partijen die diensten leveren in/aan het VK worden geadviseerd na te gaan in hoeverre lopende afspraken aangepast moeten worden. Het kan bijvoorbeeld raadzaam zijn om samen te werken met een Britse partner of een vestiging in het VK te openen om problemen te omzeilen. Het Brexitloket houdt bedrijven die diensten leveren op de hoogte van de (nu nog lopende) analyses van het akkoord en de gevolgen voor dienstverlening. De   Nederlandse Ambassade in Engeland  kan Nederlandse ondernemers ondersteunen die zakendoen in het VK.

b. Btw
Let bij het leveren of ontvangen van diensten op dat het VK sinds 1 januari 2021 niet langer onder EU-wetgeving valt met betrekking tot de btw. Mogelijk  zijn  de tarieven die je over je diensten berekende of berekend kreeg, veranderd. De btw heffing is nu hetzelfde als voor niet EU-landen. Check   hier  welke tarieven er van toepassing zijn.

c. Digitale diensten
Met ingang van 1 januari 2021 vallen datastromen in het VK niet langer onder EU-wetgeving. Als je gebruik maakt van digitale diensten uit het VK, of deze levert aan het VK, moet je nagaan wat de gevolgen van Brexit voor je activiteiten zijn. Net als vóór het Brexit akkoord, adviseert De Rijksoverheid om een risicoanalyse te maken van je toeleveranciers van digitale diensten, en/of te checken of de diensten die jij levert voldoen aan de wetgeving en eisen die gelden in het VK. Maakte je voor digitale diensten gebruik van de MOSS-regeling? Deze kun je door Brexit niet langer toepassen. 

d. AVG
In het Brexit akkoord van 24 december is er rekening mee gehouden dat de doorgifte van persoonsgegevens (AVG) verstoord raakt zonder overbruggingsperiode. Daarom blijft de doorgifte tot 1 mei 2021 op dezelfde manier mogelijk  als vóór Brexit. Houd de   Brexit informatie op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens  in de gaten voor aanvullende informatie.

  1. Wonen en werken

a. Personeel uit het VK
Heb je Brits personeel in dienst of kom je zelf uit het VK en ben je werkzaam in Nederland? Werknemers uit het VK moeten zich per 1 januari inschrijven bij de gemeente waar ze woonachtig zijn. Daarbij moeten Britten die in Nederland werken vanaf dan een   verblijfsdocument aanvragen. Als zij ná 1 januari 2021 in dienst komen moeten zij tevens over een werkvergunning beschikken. Die vraagt de werkgever aan op   werk.nl.

b. Werken in het VK
Heb je een Nederlands paspoort en (woon en) werk je in het VK? Of heb je Nederlands personeel dat werkzaam is in het VK? Werknemers moeten vóór 31 juni een   verblijfsstatus aanvragen bij de Britse overheid. Wanneer de werknemer uit Nederland (of een ander EU-land) al vóór Brexit in het VK gevestigd was, valt hij onder het terugtrekkingsakkoord: de aanvraag is een formaliteit en hij kan gewoon in het VK blijven werken. Als je ná Brexit in het VK wilt werken, dan val je niet onder het terugtrekkingsakkoord. Op het moment van schrijven (januari 2021) is nog niet bekend onder welke voorwaarden een verblijfs-/ werkvergunning zal worden toegekend.

c. Huisvesting
Als je uit een EU-lidstaat komt en in het VK wilt woont, dan heb je (en dan hebben jouw gezinsleden in het VK) door Brexit een verblijfsvergunning nodig. Deze moet je uiterlijk voor 30 juni 2021   aanvragen bij de Britse overheid. Woon je langer dan vijf jaar in het VK? Dan kun je een permanente status (settled status) krijgen: je hebt dan recht om in het VK te wonen en werken en gebruik te maken van overheidsvoorzieningen. Als je korter dan 5 jaar in het VK woont kun je een pre-settled status aanvragen en deze na vijf jaar in het VK omzetten naar een permanente status. De aanvraag voor een (pre-)permanente status doe je   hier.
Wanneer je na januari 2021 in het VK wilt gaan wonen, dan moet je aan hoge eisen voldoen. Immers, één van de belangrijkste redenen voor Brexit is het terugdringen van immigratie. Pas als je volgens het zogenoemde   ‘point based immigration system’  genoeg punten krijgt, kun je toegelaten worden.
Wil je na Brexit terugkeren vanuit het VK naar Nederland, en heb je een niet Nederlandse partner die met je meeverhuist? Lees dan op   de website van de Immigratie en Naturalisatie Dienst  (IND) wat jullie moeten regelen.

d. Britse burgers in Nederland
Ben je Brits staatsburger en woon je in Nederland? Als je al vóór Brexit in een EU-land gehuisvest was (en nog steeds bent) dan val je onder het terugtrekkingsakkoord. Je kunt in Nederland blijven wonen, maar moet dan wel   een verblijfsdocument aanvragen  bij de Nederlandse Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).
Als je je als Brit na 1 januari 2021 in Nederland wilt vestigen, dan moet je dat ook regelen via de IND. Je doet dan een aanvraag voor verblijf die afhankelijk van je situatie, verblijfsdoel en daarbij geldende voorwaarden gehonoreerd wordt. Op de Brexit startpagina van de IND lees je in het   Nederlands  of   Engels  met welke regels je te maken hebt en wat je moet regelen als je tijdelijk of permanent in Nederland wilt wonen. Onderstaande infographic van de IND helpt je op weg met je aanvraag.

 IND.nl

  1. Landbouw en visserij

a. Landbouw
Plantaardige producten kunnen door Brexit niet meer vrij vervoerd worden naar het VK. Je hebt vanaf heden te maken met fytosanitaire exportcertificaten en overheidscontroles. Lees   hier  meer over de nieuwe regelgeving rond certificering en controles bij landbouwgoederen. Het aanvragen van certificaten doe je bij de   NVWA.  Op deze site vind je uitgebreide informatie over de impact van Brexit op de in- en uitvoer van landbouwproducten.

b. Afspraken voor EU-vissers
Als je als EU-visser in wateren van het VK viste, dan mag dat vanaf Brexit nog steeds. Maar de voorwaarden zijn verscherpt. Zo zijn vissers uit EU-landen vanaf 2021 verplicht in Britse wateren 25 procent minder vis te vangen dan voor die tijd. Deze afspraak is temeer nadelig voor EU-vissers, omdat Britten volgens het juist meer mogen vangen in Europese wateren.

c. Termijn quota
De bovenstaande afspraken die in het Brexit akkoord zijn opgenomen met betrekking tot de visserij zijn van beperkte duur: voor 2027 gaat er opnieuw onderhandeld worden. Er is vastgesteld dat de EU dan sancties kan opstellen in de vorm van tarieven en quota, om tot een (meer) evenwichtig nieuw akkoord te komen. Op   visned.nl  kun je op de hoogte blijven van regelgeving en de laatste ontwikkelingen op het gebied van visserij en Brexit


Meer weten over het Brexit akkoord?

Het   Brexitloket  van de Rijksoverheid is een goed startpunt als je je verder wilt verdiepen in Brexit. Met het invullen van de   Brexit impact scan  breng je in kaart welke gevolgen Brexit heeft op jouw bedrijf. In    documenten van de Europese Commissie  kun je (in het Engels) verder lezen over het Brexit akkoord  tussen de EU en het VK per 1 januari 2021. De Kamer van Koophandel publiceerde een handig overzicht van   de gevolgen van Brexit voor de btw.