Ondernemingen beschermingsmaatregelen vanwege Corona virus

Er zijn verschillende maatregelen afgekondigd, de laatste op 17 maart 2020. Veel van de maatregelen moeten nog uitgewerkt worden. Op deze pagina houden we die bij zodat je weet waar je moet zijn en hoe wij je kunnen helpen.

Er zijn drie groepen regelingen. De eerste groep is de leningen groep dat wil zeggen dat er een versoepeling is van de leningsvoorwaarden. De tweede groep is de maattregelen via de belastingen en de derde groep is de bijstand en compensatiegroep.  De vierde groep is de 'in onderzoeksgroep', die zijn maatregelen die in onderzoek zijn, zodra er meer bekend is laten we dat weten.

Groep 1: Leningen

  1. Verhoging garantieplafond van max 50 naar 150 miljoen.
  2. Versoepeling voorwaarden voor leningen via Qcredits
  3. Verruiming BMKB-kredieten.

Groep 2: Belastingen

  1. Uitstel van belasting betaling
  2. Lagere rente en geen verzuim boete
  3. Voorlopige aanslag 2020 verminderen

Groep 3: Bijstand en compensatie

  1. Compensatie (4.000 euro) voor direct getroffen ondernemers
  2. Bijstand voor alle ondernemers
  3. Werktijdverkorting is geworden een omzetderving regeling

Groep 4: In onderzoek

Specifitek sectoren onderzoek naar de volgende zaken:  de cultuursector en det toersistenbelasting

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groep 1: Leningen

 

1. Verhoging garantieplafond van max 50 naar 150 miljoen.

Samenvatting regeling:

De leningen in de regeling Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (afgekort als GO) krijgen een hogere plafond. De overheid garandeert  50% van de lening tot een bedrag van 150 miljoen aan leningen, de andere helft komt van een bank.

Voor wie:

Voor midden en kleinbedrijf en grote bedrijven met leningsaanvragen vanaf 1,5 miljoen.

Aanvraag:

Loopt via de bank

2. Versoepeling voorwaarden voor leningen via Qcredits

Samenvatting regeling:

Bestaande leningen krijgen een uitstel van aflossing voor de komende zes maanden en de rente gaat omlaag naar 2% in deze zes maanden.

Voor wie:

Ondernemers die een lening hebben bij Qcredits.

Aanvraag:

Zelf aan te vragen via Qcredits, lees hier verder: https://qredits.nl/contact/qredits-hulplijn/

 

3. Verruiming BMKB leningen

Samenvatting regeling:

Bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus kunnen gebruik maken van de verruiming van de BMKB-kredieten. De BMKB is verruimd tot en met 30 juni 2022. Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Op hetv BMKB-krediet is een overheids borgstelling van 90% van toepassing.

Voor wie:

Voor ondernemingen tot 250 FTE personeel en kredieten tot 1,5 miljoen.

Aanvraag:

Via de bank, lees meer hier: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb

 

Groep 2: Belastingen

 

1. Uitstel van betaling belastingen

Samenvatting regeling:

Wanneer uw onderneming betalingsproblemen heeft door de gevolgen van het coronavirus, kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Uitstel van betaling kan worden aangevraagd voor de volgende belastingen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Voor wie:

Alle ondernemers ongeacht de rechtsvorm.

Aanvraag:

Procedure: aangifte doen, aanslag afwachten, brief met verzoek tot uitstel van betaling sturen met daarin uitleg hoe Corona tot betalingsproblemen heeft geleidt. De invordering wordt gestopt en de belastingdienst zal vragen om een verklaring van een ‘derde’. Die derde kan een financieel adviseur (zoals Lupacompany) zijn. Binnen vier weken moet de verklaring worden ingestuurd.

Update 19 maart: na ontvangst van het verzoek voor uitstel ontvang je direct drie maanden uitstel. De 'derde' verklaring is alleen nodig bij een verzoek tot uitstel langer dan drie maanden.

>>> Lupacompany helpt laat het ons weten of je hier gebruik van kan maken.

 

2. Lagere rente en geen verzuim boete

Samenvatting regeling:

De rente die belastingdienst rekent gaat naar 0,1% en de verzuimboete (vanwege niet betalen) wordt tijdelijke niet opgelegd.

Voor wie:

Alle ondernemers ongeacht de rechtsvorm.

Aanvraag:

Zie uitstel regeling hiervoor. Wordt vermoedelijk automatisch doorgevoerd.

 

3. Verlaging voorlopige aanslag 2020

Samenvatting regeling:

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt.

Voor wie:

Alle ondernemers ongeacht de rechtsvorm.

Aanvraag:

Verzoek via een verminderings verzoek (wijziging voorlopige aanslag) aan de belastingdienst.

>>> Lupacompany kan dit voor je doen, laat het ons weten. 

 

Groep 3: Bijstand en compensatie

1. Compensatie (4.000 euro) voor direct getroffen ondernemers

Samenvatting regeling:

Betaling van 4.000 euro aan ondernemers die het hardst getroffen zijn door sluiting. Het bedrag is bedoeld om de vaste lasten te dragen (huur, energie etc.).

Voor wie:

Voor ondernemers met een bedrijfsruimte (niet voor de thuiswerkers) die door directe en indirecte overheidsmaatregelen moesten sluiten. Het gaat hier om de horeca, cultuursector, reisbranche, kappers, schoonheidssalon, …?

>> UPDATE 29  MAART 2020: Er is een lijst met SBI codes bekend, lees hier verder op onze website https://artlupa.com/nl/inzicht/togs-tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-%E2%82%AC4000-compensatie

Aanvraag:

Op het moment van schrijven (18 maart 2020 om 11:00) nog niet bekend.

>>UPDATE 29 maart 2020: De regeling is nu min of meer bekend. Het heet nu TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren).

aanvraag is nu wel bekend, via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagprocedure

2. Bijstand voor alle ondernemers

Samenvatting regeling:

Uitkering ter dekking van inkomen. Het gaat hier om een gift op minimaal bijstandsniveau voor een termijn van drie maanden.

Voor wie:

Voor alle eenmanszaken

UPDATE 29 maart 2020: Er gaat waarschijnlijk ook gelden voor DGA met een minimale aandelenbelang van 50%. 

Aanvraag:

Op het moment van schrijven (18 maart 2020 om 11:00) nog niet bekend. Loopt via de gemeente.

>>Update 19 maart: er bestaat al een regeling voor ondernemers namelijk de BBZ (bijzonder bijstand zelfstandige) en de uitkeringsduur is 12 maanden, dit een bijstandsuitkering. De aanvraag duurt normaal gesproken 13 weken. De corona gift is iets anders. 

>>Update 29  maart: De regeling heef TOZO of TORZO, aanvraag via de gemeente. Voor de aanvraag is de DIGID nodig. 

Lees hier meer: https://artlupa.com/nl/inzicht/aanvraag-bijstand-voor-ondernemers-torzo-tozo

3. Werktijdverkorting is geworden een omzetderving regeling

Samenvatting regeling:

De werktijdverkorting heet vanaf 17 maart 2020 de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Het doel is om ervoor te zorgen dat werkgevers niet hun personeel ontslaan. Werkgevers die een omzet vermindering hebben van minimaal 20% per 1 maart.

Voor wie:

De regeling geldt voor alle werkgevers en voor alle werknemers. Vanaf een omzet vermindering van 20%. Bevoorschotting op basis van 80% van de tegemoetkoming. Als de omzet met 100% is gedaald dan is de tegemoetkoming 90% van de loonsom en bij een daling van 20% is de tegemoetkoming 18% van de loonsom.

Aanvraag:

Dit gaat via de UWV, op het moment van schrijven (18 maart 2020 om 11:00) nog onduidelijk hoe de aanvraag loopt.

>>UPDATE 5 APRIL 2020 aanvragen kan vanaf 6 april. Uitbetaling binnen vier weken na indienen van de aanvraag. Tegemoetkoming voor een termijn van drie maanden, langer is onder voorwaarden mogelijk.. 

https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx