Zero emissiezones 2025

Wat moet je weten als ondernemer?

Het duurt niet lang meer voor zero emissiezones de norm worden in gemeenten:  In februari 2021 tekenden steden, partijen uit de vervoerssector en staatssecretaris Veldhoven de uitvoeringsagenda stadslogistiek. Hiermee kwamen zij overeen dat op verschillende plaatsen in Nederland met ingang van 2025 een zero-emissie beleid gevoerd wordt met betrekking tot bevoorrading: Vanaf dan is bevoorrading in gemeenten met een zero emissiezone alleen nog toegestaan als dit volledig uitstootvrij plaatsvindt. Als je actief bent in de logistieke sector kan dit grote gevolgen hebben.

Emissievrije stadslogistiek

Ben je ondernemer en kom je bedrijfsmatig met bestelbus(sen) of vrachtauto(s) in (één van) onderstaande steden? En rijd je nog niet uitstootvrij? Dan moet je actie ondernemen: met ingang van januari 2025 mag je je werkzaamheden alleen nog binnen de emissievrije zones uitvoeren als je dit volledig vrij van schadelijke uitstootgassen en fijnstof doet. Om je activiteiten te kunnen continueren moet je dus overstappen op schone transportmiddelen. Hiermee moet in stadscentra en omliggende wijken een aanzienlijke reductie van schadelijke stoffen worden bewerkstelligd.

Maatregelen overgang zero emissiezones

Om ondernemers te ondersteunen in het overstappen naar emissievrij transport, zijn er verschillende regelingen getroffen. De voornaamste is het beschikbaar stellen van een subsidie voor schone bestelbussen en vrachtauto’s. Sinds 15 maart 2021 is de subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) van kracht. Met deze regeling kun je een vergoeding tot €5.000 ontvangen bij aanschaf of lease van een schone bestelbus of vrachtauto. Je vraagt SEBA aan met E-herkenning op RVO.nl. Je leest hier ook meer over de voorwaarden. Op deze factsheet vind je een overzicht van de belangrijkste informatie over SEBA.
Naast deze subsidie worden er meer maatregelen ingezet voor een voorspoedige overgangsperiode naar zero emissiezones. Zo werken deelnemende gemeenten aan het inrichten van een dekkend netwerk van laadpalen en zijn er meer fiscale voordelen om de overgang voor ondernemers betaalbaar en haalbaar te maken.

Welke steden krijgen zero emissiezones?

Logistiek ondernemersvereniging Evofenedex, publiceerde een overzicht met steden die een zero emissiezone invoeren. In 2025 streven de volgende gemeenten ernaar om emissievrije stadscentra (en omliggende wijken) te hebben:

 • Amersfoort
 • Amsterdam
 • Apeldoorn
 • Assen
 • Delft
 • Den Haag
 • Deventer
 • Eindhoven
 • Enschede
 • Gouda
 • Groningen
 • Haarlem
 • Leiden
 • Maastricht
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Zaanstad
 • Zwolle

De volgende gemeenten zijn van plan om na januari 2025 een emissievrije zone in te voeren of zijn hierover in onderzoek:

 • Alphen a/d Rijn In onderzoek
 • Arnhem              In onderzoek
 • Breda                 In onderzoek
 • Dordrecht           Ja (per 2026)
 • Dordrecht           Ja (per 2026)
 • Ede                    Ja (per 2026)
 • Hilversum           In onderzoek
 • Hoorn                 Ja (per 2027)
 • Schiedam            In onderzoek (per 2026)
 • 's-Hertogenbosch Ja (per 1-03-25)

Bron: Evofenedex.nl

Beleid in de grote steden

In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht –de vier grootste steden van Nederland- zijn  gedetailleerde plannen opgesteld om de emissie in de komende jaren te reduceren. In onderstaand schema zie je wat er tussen 2020 en 2025 gebeurt, en waar je dus rekening mee moet houden als je de steden met je bedrijfsauto in wilt.

Tijdlijn Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Landelijk
2020 Introductie milieuzone binnen A10 (klasse 4) Convenant 6 getekend (plan van aanpak zero emissie stadslogistiek) Milieuzonebinnen Centrumring en Telderstracé Milieuzone klasse 3 binnenstad, stationsgebied, Jaarbeurs  
2021 Taxistandplaatsen uitstootvrij     Sloopsubsidie (bedrijfs)auto klasse 3Milieuzone aangescherpt naar klasse 4 Begin SEBA
2022 Uitstootvrij centrum (OV)bussenMilieuzone aangescherpt naar klasse 6 Uiterlijk 1 januari 2022: bekendmaking uitgewerkte omvang ZES-zone op straatniveau   Autobus en vrachtauto minimaal emissieklasse 6  
2023       Mogelijk voorstel vergroten milieuzone tot ring A12-A2-A27-N230  
2024   Uiterlijk 1 januari 2024: plan van Aanpak voor handhaving      
2025 Uitstootvrij binnen A10 vracht-, bestelauto’s, taxi, OVbussen en touringcars ZES-zone in werking voor nieuwe bestel- en vrachtauto’s, met overgangsregeling voor bestaande bestel- en vrachtauto’s 0-emissiezone voor bedrijfsauto’s Zero emissie milieuzone Eind SEBA
2026          
2027     Bestelauto’s klasse 5 geen toegang tot 0-emissiezone   Einde overgangsfase bestelauto’s
2028     Bestelauto’s klasse 6 geen toegang tot 0-emissiezone    
2029         Einde overgangsfase vrachtauto’s
2030 Uitstootvrij Amsterdam alle verkeer ZES-zone in werking voor alle bestel- en vrachtauto’s Alle vrachtwagens en bestelbusjes helemaal schoon    


Meer weten

Uitgebreide informatie en het laatste nieuws over de invoering van zero emissiezones voor ondernemers, vind je op de website van evofenedex. Voor aanvragen van en vragen over subsidies kun je terecht bij RVO.nl. Kijk voor de specifieke regelingen in de gebieden waar jij werkzaam bent op de website van de betreffende gemeente(n). Lexlupa helpt je graag verder als je nog vragen hebt over de gevolgen van de invoering van zero emissiebeleid op jouw bedrijf.