Talpa versus Jaap (gouden kooi)

Terror Jaap van het tv-programma de Gouden Kooi wordt als werknemer van Talpa gezien. Dit is nadelig voor zowel hem als Talpa, omdat de loonbelasting en inhoudingen een stuk hoger zijn dan de kansspelbelasting die je betaalt als je meedingt naar een prijs. 
Verschil van mening
Belanghebbende (terror Jaap) stelt in cassatie dat het Hof het mis heeft wat betreft de fiscale kwalificatie van de de prijs die hij heeft gewonnen met het programma De Gouden Kooi. Volgens de belanghebbende betrof het een kansspel georganiseerd door een werkgever en geen geen loon uit dienstbetrekking. Het middel slaagt niet. De verhouding tussen de belanghebbende en de werkgever (Talpa) moet worden gezien als dienstbetrekking.
Beslissing
De prijs (weliswaar 1 winnaar) betrof een betaling vanuit een verplichting (overeenkomst) van de werkgever jegens een werknemer. De prijs moet daarom gezien worden als een voordeel uit dienstbetrekking loon. Kassa dus. 52% loonbelasting in plaats van 29% kansspelbelasting over 1,3 miljoen.
Lees de volledige uitspraak.