30% regeling: inkomende werknemer bij opvolgend dienstverband

Deze rechtszaak gaat over de voorwaarden van de 30% regeling. De 30% regeling wordt voor een termijn van 10 jaar afgegeven. Wanneer tijdens die termijn een dienstverband veranderd, dient de nieuwe werkgever opnieuw een verzoek doen voor de 30% regeling op het dan geldende dienstverband. Voorwaarde van toekenning is dat er sprake is van een (vanuit het buitenland) inkomende werknemer, een voorwaarde die ook van toepassing is bij de eerste aanvraag van de 30%-bewijsregel.
het verschil van mening is of de inspecteur terecht de 30% bewijsregel heeft toegepast waardoor de belanghebbende het recht op de 30% regeling heeft verloren. "De inspecteur stelt zich op het standpunt dat belanghebbende geen ingekomende werknemer is omdat sprake is van een lokale aanwerving nu belanghebbende ten tijde van zijn indiensttreding bij (de tweede werkgever) reeds in Nederland werkzaam was." De rechtbank volgt de inspecteur, het verzoek is terecht afgewezen.
Lees hier de rest van de uitspraak.